augalų apsaugos produkto naudojimo reglamentas

augalų apsaugos produkto naudojimo reglamentas
augalų apsaugos produkto naudojimo reglamentas statusas Aprobuotas sritis augalų apsauga apibrėžtis Augalų apsaugos produkto naudojimo paskirtis ir norma, purškimų skaičius, sąlygos, laikas ir naudojimo apribojimai, kurie nurodomi Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus sprendime įregistruoti augalų apsaugos produktą reglamento (EB) Nr. 1107/2009 nustatyta tvarka ir kurių privaloma laikytis. nuoroda http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=425427&p_query=&p_tr2=2 atitikmenys: angl. regulation on the use of plant protection product vok. Verordnung über den Gebrauch der Pflanzenschutzmittel, f rus. регламент пользования продукта защиты растений pranc. reglement sur l‘utilisation des produit de protection des plantes šaltinis Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymo pakeitimo įstatymas (Žin., 2012, Nr. 63-3162)

Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas). 2015.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • neprofesionaliajam naudojimui skirti augalų apsaugos produktai — statusas Aprobuotas sritis augalų apsauga apibrėžtis Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 nustatyta tvarka Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus sprendimu Lietuvos Respublikoje įregistruoti augalų apsaugos… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • profesionaliajam naudojimui skirti augalų apsaugos produktai — statusas Aprobuotas sritis augalų apsauga apibrėžtis Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 nustatyta tvarka Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus sprendimu Lietuvos Respublikoje įregistruoti augalų apsaugos… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • Verordnung über den Gebrauch der Pflanzenschutzmittel — augalų apsaugos produkto naudojimo reglamentas statusas Aprobuotas sritis augalų apsauga apibrėžtis Augalų apsaugos produkto naudojimo paskirtis ir norma, purškimų skaičius, sąlygos, laikas ir naudojimo apribojimai, kurie nurodomi Valstybinės… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • reglement sur l‘utilisation des produit de protection des plantes — augalų apsaugos produkto naudojimo reglamentas statusas Aprobuotas sritis augalų apsauga apibrėžtis Augalų apsaugos produkto naudojimo paskirtis ir norma, purškimų skaičius, sąlygos, laikas ir naudojimo apribojimai, kurie nurodomi Valstybinės… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • regulation on the use of plant protection product — augalų apsaugos produkto naudojimo reglamentas statusas Aprobuotas sritis augalų apsauga apibrėžtis Augalų apsaugos produkto naudojimo paskirtis ir norma, purškimų skaičius, sąlygos, laikas ir naudojimo apribojimai, kurie nurodomi Valstybinės… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • регламент пользования продукта защиты растений — augalų apsaugos produkto naudojimo reglamentas statusas Aprobuotas sritis augalų apsauga apibrėžtis Augalų apsaugos produkto naudojimo paskirtis ir norma, purškimų skaičius, sąlygos, laikas ir naudojimo apribojimai, kurie nurodomi Valstybinės… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • Pflanzenschutzmittel für nichtberufliche Verwendung — neprofesionaliajam naudojimui skirti augalų apsaugos produktai statusas Aprobuotas sritis augalų apsauga apibrėžtis Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 nustatyta tvarka Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • plant protection products intended for unprofessional use — neprofesionaliajam naudojimui skirti augalų apsaugos produktai statusas Aprobuotas sritis augalų apsauga apibrėžtis Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 nustatyta tvarka Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • Pflanzenschutzmittel für berufliche Verwendung — profesionaliajam naudojimui skirti augalų apsaugos produktai statusas Aprobuotas sritis augalų apsauga apibrėžtis Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 nustatyta tvarka Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • plant protection products intended for the professional use — profesionaliajam naudojimui skirti augalų apsaugos produktai statusas Aprobuotas sritis augalų apsauga apibrėžtis Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 nustatyta tvarka Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”